Bize Ulaşın : Pazartesi - Cumartesi - Saat 08.30 dan 18 e kadar

Blog Details

Çocuk ve Yetişkinlerde Epilepsi Cerrahisi

Genel bakış

Epilepsi Cerrahisi ilaca dirençli epilepsilerin tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir. Yaklaşık yeni teşhis edilen epilepsi olgularının üçte biri ilaca dirençli olacaklardır. İlaca dirençli epilepsi olguları gerçektende nörolojik psikiyatrik ve sosyal olarak problem yaşamaktadırlar. Seçilmiş hastalarda epileptojenik alanın çıkartılması yüksek oranda tedavi edicidir. Bu sunumun amacı kendi Epilepsi Cerrahisi grubumuzun sonuçlarını tartışmakdır. Materyal ve Metod; 2000 ve 2006 yılları arasında 110 hasta Gülhane Tıp Fakültesi Epilepsi Cerrahisi Grubu tarafından cerrahi öncesi araştırılmıştır. GATA Epilepsi Cerrahi Grubu bir Erişkin Nöroloji uzmanı, bir Epilepsi Cerrahisi konusunda eğitimli Beyin Cerrahisi uzmanı, iki Çocuk Nörolojisi Uzmanı ve bir Psikologdan oluşmaktadır. Bütün hastalar Faz çalışması olarak adlandırılan ayrıntılı preoperatif hazırlıktan geçerler Faz I’de, non-invaziv testler yapılmaktadır, bunlar; Nörolojik hikaye ve muayene, İnteriktal EEG, EEG video-monitörizasyon (en az üç nöbet kayıt edilecek şekilde), Epilepsi Cerrahisi protokolüne uygun MRI, nöropsikolojik testler ile bazı hastalarda uygulanan SPECT ve 18 FDG-PET bu testlerdendir. Faz I çalışması bittikten sonra normalde gerekli hastalara Faz II çalışması denilen WADA testi yapılır fakat Türkiye’de Sodyum Amobarbitalin teminininde güçlük olduğu için bu testi yapamıyoruz. Faz I çalışmasından sonra hasta direk olarak Faz IV denilen Cerrahiye yönlendirilebilir. Fakat epileptojenik alanın lokalizasyonu tam olarak yapılamıyor ise o zaman Faz III çalışması olarak isimlendirilen invaziv EEG-video monitorizasyon kayıtlamayı subdural grid, strip ve derin elektodlar kullanılarak yapmaktayız. Bu esnada hastaya beyin haritalaması yapmakta mümkündür.

Bu faz değerlendirmeleri sonrasında 63 hasta cerrahiye alınmıştır. 32 hastaya temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi, 13 hastaya mesial temporal skleroz dışı lezyon nedeniyle temporal lop cerrahisi, 8 hastaya temporal lop dışı lezyon nedeniyle cerrahi, 9 hastaya VNS tedavisi ve bir hastaya kallozotomi uygulanmıştır. Hastaların nöbetlerinin ameliyat sonrasında değerlendirmek için Engel sınıflaması kullanılmıştır. Temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi uygulanan 32 hastanın 26’sında nöbetler tamamen geçmiş (Engel Klas I), 4 hasta Engel Klas II, iki hasta Klas III olarak değerlendirmiştir. Epilepsi Cerrahisinin tamamen bir ekip çalışmasını gerektirdiğini ve başarılı sonuçların cerrahi öncesi yapılan çalışmalarda yattığını bir kez daha vurgulamak istiyorum