Bize Ulaşın : Pazartesi - Cumartesi - Saat 08.30 dan 18 e kadar

Blog Details

Epilepsi Cerrahisinde hedeflenen nöbetler

Genel bakış

Epilepsi için tedavi, hedeflenen nöbetleri, yan etki olmadan, mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmaktır, bu hedefler genellikle pek karşılanmamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde antiepileptik ilaçlarla yeterli tedaviye rağmen nöbetleri devam eden yaklaşık 1 milyon hasta bulunmaktadır ki bunlar epilepsi hastalarının % 40'ını ve epilepsi maliyetinin % 80'ini temsil etmektedir. İlaca dirençli epilepsi (İDE), bebeklerde ve küçük çocuklarda gelişimsel gecikmeye neden olurken, büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi sakatlık ve genel nüfusta görülme oranından  5-10 kat daha fazla ölüme sebebiyet verebilmektedir. Tam teşekküllü epilepsi tanı ve tedavi merkezlerinin nöbet kontrolünü sağladığı gösterilse de, İDE'li kişilerin % 1'den azı bu merkezlere  sevk edilmektedir ve bu kişiler genellikle epilepsi başlangıcından ortalama 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra gelmektedirler.  Bunun olası bir nedeni, tüm bu epilepsi merkezlerinin her gelene ameliyat yaptığı yanılgısıdır. Tam teşekküllü epilepsi merkezlerini oluşturan organlar;  nörologlar, klinik nörofizyologlar, beyin cerrahları, nöroradyologlar, psikologlar, psikiyatrlar, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlardan oluşmaktadır. Burada yapılan araştırmalarda bazı hastaların epilepsiye bağlı olmayan nöbetleri olduğunu ve değişik tedavilerle tedavi edilebileceğini yada  uygun ilaç ile tedavi edilebilecek epilepsi sendromlarının yanlış teşhis edildiğini ve yanlış ilaç veya yanlış doz ile tedavi edilmeye çalışıldığı göstermiştir. Bu merkezlerde  hastalara cerrahiye ek olarak çeşitli alternatif tedavi yaklaşımları sunulmaktadır ve nöbet geçirmeye devam eden hastalar için tam teşekküllü epilepsi merkezleri, deneyimli psikologlar, psikiyatrlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikolojik ve sosyal zorlukları tanımada ve konuşmada uzmanlaşmış danışmanlara sahiptir. Epilepsi cerrahisi sonuçları çok iyi olmasına rağmen, epilepsi hastaları ve tedavi uygulayan hekimler tarafından anlaşılmaz bir şekilde çok az kullanılmaktadır. Genellikle, mükemmel cerrahi adaylar genel nörologlar tarafından sıklıkla epilepsi merkezlerine yollanmamaktadır, Fakat İDE'li daha fazla hasta tam teşekküllü epilepsi merkezlerine gönderilirse, epilepsi uzmanları tarafından daha fazla cerrahi aday belirlenebilecektir. İlaca dirençli epilepsili hastalar, ki bunlar ikili uygun antiepileptik ilaçların denemesine rağmen başarısız olarak tanımlanan nöbetleri devam eden tüm hastalardır. Bu hastaların tam teşekküllü epilepsi merkezine zamanında gönderilmesi gerekmektedir. Erken sevk, geri döndürülemez psikolojik ve sosyal problemlerden, bir ömür boyu sakatlıktan ve erken ölümden kaçınmak için en iyi imkanı sağlar.