Bize Ulaşın : Pazartesi - Cumartesi - Saat 08.30 dan 18 e kadar

Blog Details

Epilepsi Cerrahisi

Genel bakış

Epilepsi ameliyatı, beyninizde nöbetlerin ortaya çıktığı bölgeyi kaldıran veya değiştiren bir prosedürdür.
Epilepsi cerrahisi, nöbetler her zaman beyindeki tek bir yerden kaynaklandığında en etkilidir. Epilepsi cerrahisi ilk tedavi yöntemi değildir. Ancak en az iki epilepsi ilacı nöbetleri kontrol edemediğinde düşünülür.
Epilepsi ameliyatı için uygun olup olmadığınızı ve prosedürün nasıl yapıldığını belirlemek için bir dizi ameliyat öncesi değerlendirme gereklidir.
Neden Epilepsi Cerrahisi Yapılır?
İlaçlar nöbetleri kontrol etmediğinde, biz bu duruma tıbbi olarak dirençli epilepsi veya ilaca dirençli epilepsi diyoruz, epilepsi cerrahisi bir seçenek olabilir. Epilepsi ameliyatının amacı, nöbetleri ortadan kaldırmak veya ilaçları kullanarak ya da kullanmadan nöbetlerin şiddetini azaltmaktır.
İyi kontrol edilemeyen epilepsi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birtakım komplikasyonlara ve sağlık risklerine neden olabilir:
Nöbet sırasında fiziksel yaralanmalar Banyo veya yüzme sırasında nöbet meydana gelirse boğulma Depresyon ve kaygı Hafıza veya diğer düşünme becerilerinde azalma Çocuklarda gelişimsel gecikmeler Ani ölüm : epilepsinin nadir bir komplikasyonudur
Epilepsi Cerrahisi Türleri Epileptik nöbetler, bazı beyin hücrelerinin (nöronlar) anormal aktivitesinden kaynaklanır. Ameliyat türü büyük ölçüde nöbeti tetikleyen nöronların konumuna ve hastanın yaşına bağlıdır. Ameliyat türleri şunları içerir:
Rezektif Cerrahi;
En yaygın epilepsi cerrahisi olan rezektif cerrahi, beynin küçük bir kısmının çıkarılmasıdır. Cerrah, nöbetlerin ortaya çıktığı beyin bölgesindeki beyin dokularını, genellikle bir tümör bölgesini, beyin hasarını veya malformasyonu keser. Rezektif cerrahi çoğunlukla görsel hafızayı, dil, anlama ve duyguları kontrol eden bir alan olan temporal loblardan (şakak lobu) birinde yapılır. (şekil)

Bu faz değerlendirmeleri sonrasında 63 hasta cerrahiye alınmıştır.
32 hastaya temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi, 13 hastaya mesial temporal skleroz dışı lezyon nedeniyle temporal lop cerrahisi, 8 hastaya temporal lop dışı lezyon nedeniyle cerrahi, 9 hastaya VNS tedavisi ve bir hastaya kallozotomi uygulanmıştır. Hastaların nöbetlerinin ameliyat sonrasında değerlendirmek için Engel sınıflaması kullanılmıştır. Temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi uygulanan 32 hastanın 26’sında nöbetler tamamen geçmiş (Engel Klas I), 4 hasta Engel Klas II, iki hasta Klas III olarak değerlendirmiştir. Epilepsi Cerrahisinin tamamen bir ekip çalışmasını gerektirdiğini ve başarılı sonuçların cerrahi öncesi yapılan çalışmalarda yattığını bir kez daha vurgulamak istiyorum